Επικοινωνία  E-mail

Η φόρμα αυτή ΔΕΝ αποτελεί επιβεβαίωση. Το αίτημά σας θα απαντηθεί εντός 24 ωρών..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρακαλώ επιλέξτε ημερομηνία...
 
 
 
 

 
 
 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:

• 30% προκαταβολή του ολικού κόστους της διαμονης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ:

• 30 ημέρες πριν την άφιξη επιστρέφεται το 80% του ποσού.
• 15 ημέρες πριν την άφιξη επιστρέφεται το 50% της προκαταβολής.
• 5 ημέρες πριν την άφιξη επιστρέφεται το 20% της προκαταβολής.